Tietoja meistä

Hämeenlaakson maitotila

Hämeenlaakson maitotilalla on 90 lypsävävää sekä omien hiehojen ja vasikoiden kasvastusta. Lisäksi tilalla tuotetaan eläimien tarvitsemat rehut ja jonkin verran pellon tuotannosta menee myyntiin. Valkuaisrehua, kivennäisiä ja hivenaineita hankitaan tilan ulkopuolelta.

Jani Rantanen on ollut tilan isäntänä vuodesta 2004. Tilalla asuu ja työskentelee puoliso Riitta Tarhonen, jonka vastuualueena on jalostus ja maidontuotannon kehittäminen. Lisäksi perheeseen kuuluvat tytöt Nina, Kirsi, Veera ja Emma

Tilaa on vuosien varrella edelleen kehitetty, parsinavetta on vaihtunut pihattoon, peltoa on hankittu lisää ja koneurakointia on lisätty vuosien varrella. Jani vastaa mm. Joutsan biokaasulaitoksen lietteen kuljetuksesta ja levityksestä.

Uutena juttuna vuonna 2017 on aloitettu maatilan koneiden huolto- ja varaosien myynti verkkokaupan välityksellä.

jani_hlokuva Jani Rantanen
040 5880749
jani.rantanen@maatilankone.fi